Podwyższone standardy higieniczne
5 maja 2020

Atrakcje turystyczne BPN – Linia Mołotowa

Na terenie samego Biebrzańskiego Parku Narodowego jak i w jego otulinie znajduje się wiele obiektów militarnych wchodzących w skład powstałej w latach 1940-1941 Linii Mołotowa. Wiele z tych obiektów jest udostępnionych dla turystów zainteresowanych militariami i historią II wojny światowej.

Linia Mołotowa powstała wzdłuż lini demarkacyjnej wytyczonej po podziale Polski między III Rzeszę a ZSSR w 1939 roku. Z założenia miała ona opóźnić ewentualną inwazję Niemców na tereny sowieckie i zyskać czas niezbędny na mobilizację obrony. Linia Mołotowa w ostatecznej wersji miała ciągnąć się od Bałtyku (na Litwie) po Przemyśl i składać się z 13 Rejonów Umocnionych (RU). Każdy RU obejmował front o długości od 80 do 100 kilometrów. W jego skład wchodziły umocnienia polowe oraz węzły obronne składające się z sieci schronów przeznaczonych dla karabinów maszynowych i artylerii.

Prace nad budową umocnień rozpoczęły się latem 1940 roku i prowadzone były w znacznej mierze przez żołnierzy batalionów budowlanych. Wiosną 1941 w okresie najintensywniejszych prac przy budowie umocnień pracowało ok. 140 tys żołnierzy i 18 tys. cywilów, do pracy zmuszano też okolicznych mieszkańców. Ostatecznie, zgodnie z przeprowadzoną przez Niemców inwentaryzacją wzdłuż całej granicy powstało 1900 obiektów obronnych a 800 nie ukończono. Pomimo intensywnych prac przy budowie całej linii nigdy nie udało się ukończyć ani odpowiednio zaopatrzyć dlatego nie spełniła ona swoich założeń podczas niemieckiej agresji na ZSRR. Dodatkowo atak Niemców zaskoczył zupełnie ZSSR przez co znaczna część schronów w momencie rozpoczęcia inwazji nie została obsadzona albo była w pośpiechu obsadzana już pod ogniem nieprzyjaciela. W efekcie wojska niemieckie przełamały linie obrony w kilku miejscach i bez większych strat kontynuowały marsz na Moskwę pozostawiając niezdobyte schrony do likwidacji oddziałom drugorzutowym.

Więcej informacji na temat Lini Mołotowa znajdą Państwo na stronie Grupy Badawczej Kriepost: https://kriepost.org