Sylwester w Uroczysku Trzyrzeczki
6 grudnia 2019
Szlaki Kajakowe w Biebrzańskim Parku Narodowym
1 marca 2020

Szlaki turystyczne w Dolnie Górnej Biebrzy

Malownicze okolice Doliny Górnej Biebrzy są idealnym miejscem wypoczynku dla fanów pieszych i rowerowych wycieczek. W bezpośredniej okolicy naszego uroczyska przebiega kilka szlaków i tras turystycznych docierających do najbardziej atrakcyjnych obiektów przyrodniczych, historycznych i kulturowych.

Ścieżka edukacyjna Las – Ścieżka edukacyjna rozpoczyna się i kończy w pobliżu Leśniczówki Trzyrzeczki będącej siedzibą Obwodu Ochronnego Basenu Północnego BbPN i Terenowego Ośrodka Edukacyjnego. Trasa jest przeznaczona dla pieszych i rowerzystów, ma długość 3,2 km i pokrywa się z trasą Leśnej Ścieżki Biegowej oraz w pewnym fragmencie z niebieskim szlakiem turystycznym z Wizny do Lipska. Czas przejścia ścieżki wraz z zapoznaniem się z tablicami informacyjnymi to 2-4 godzin. 

Ścieżka przebiega przez największy kompleks leśny w Północnym Basenie Biebrzańskiego PN. Występują tutaj różne typy lasów: grądy, bory, olsy i brzeziny bagienne oraz liczne gatunki typowych dla ekosystemów leśnych zwierząt jak dziki, sarny, jelenie i borsuki a także liczne gatunki ptaków. W okolicy szlaku znajduje się również wiele schronów sowieckiej linii mołotowa. Na infrastrukturę ścieżki składa się 9 tablic informacyjnych oraz wiata wypoczynkowa.

W samej leśniczówce można za zgodą leśniczego – Pana – Pana Jana Bojszy – odwiedzić zagrody, w których przebywają jelenie i dziki. Pan leśniczy jest miłośnikiem koni rasy sokólskiej, które trzymane są w stajni i na wybiegach przy leśniczówce. Warto zwrócić uwagę na kunsztowne, ręcznie wykonane wykończenia budynków i elementów zagrody.

Ścieżka edukacyjna „Szuszalewo” – Nieopodal drogi wojewódzkiej pomiędzy miejscowością Lipsk a Dąbrowa Białostocka znajduje się miejsce wypoczynkowe (wiata, miejsce na ognisko oraz tablica informacyjna) oraz drewniana kładka rozpoczynająca 2 km pętlę zielonej ścieżki edukacyjnej „Szuszalewo”. Ścieżka prezentuje ciekawe przyrodniczo obszary torfowisk niskich. W kierunku północny można kontynuować wędrówkę czerwoną ścieżką edukacyjną „Szuszalewo – Nowy Lipsk” w obrębię, której znajduje się pływający pomost umożliwiający przeprawę na drugi brzeg Biebrzy oraz wieża widokowa

Niebieski szlak turystyczny – przez Uroczysko Trzyrzeczki prowadzi niebieski szalk turystyczny o długości 85,3km z Osowca do Lipska. Jest to szlak pieszy w większości przeznaczony również do turystki rowerowej obejmujący centralny i północny basen BbPN. Przebiega w okolicy wielu ciekawych obiektów przyrodniczych i architektonicznych jak Twierdza Osowiec, Śluza Dębowo na kanale Augustowskim, Jagłowo i kompleks leśny Trzyrzeczki.

Mapa - szlaki turystyczne nad Biebrzą

Więcej informacji na temat szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych w obrębie Biebrzańskiego Parku Narodowego znajdą Państwo na stronie: https://www.biebrza.org.pl/417,szlaki-turystyczne-w-biebrzanskim-parku-narodowym